ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

www.kepemShop.gr

ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ


Εισαγωγή

Το kepemShop.gr (εφεξής «Η Εταιρεία») αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, του ΚΕΠΕΜ (Κέντρον Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής), νομίμως και αρμοδίως εγκεκριμένο από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 158294401000, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα στοιχεία

Η Εταιρεία ανήκει στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «Μουσικό, λαογραφικό, φιλολογικό αρχείο Σίμωνος και Αγγελικής Καρά».

  • Δραστηριότητα της Εταιρείας: Εμπορική
  • Δ/νση Έδρας της Εταιρείας: Έρσης 9 και Πουλχερίας, Αθήνα 11473.
  • Δ/νση Έδρας Αποθήκης Ηλεκτρονικού Καταστήματος: Έρσης 9 και Πουλχερίας, Αθήνα 11473.
  • ΑΦΜ: 998412979, Δ.Ο.Υ.: Δ’ Αθηνών
  • e-mail επικοινωνίας: info@kepemshop.gr
  • Τηλ Παραγγελιών: (+30) 6936 77 46 38 (από σταθερό ή κινητό, εντός και εκτός Ελλάδος)
  • Τηλ.: 210 881 1930, Φαξ: 210 82 37 447

Πληροφορίες ηλεκτρονικού καταστήματος

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και η πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω αυτού, καθορίζονται και διέπονται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα, kepemshop.gr, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα kepemshop.gr, συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας και αποδοχή τους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας kepemshop.gr (πληροφορίες, τιμές, όρους, προϋποθέσεις) ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες / χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η Εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω αυτής, δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα, που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Με την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας υπεύθυνος είστε εσείς. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H Εταιρεία δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα τόσο των πληροφοριών που παρατίθενται όσο και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων, που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της επωνυμία Εταιρεία υπηρεσίες. Στα πλαίσια της καλής πίστης δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από ανωτέρα βία.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να παρουσιαστούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή / και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το kepemshop.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει και να διακόψει για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα όλο ή μέρος της ιστοσελίδας της, να την αλλάξει, βελτιώσει ή αναβαθμίσει χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια των πελατών της στο κάθε προϊόν και διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής σχολίων χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε προσβλητικό σχόλιο παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στο info@kepemshop.gr.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη προκύψει από την χρήση της ιστοσελίδας.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από το kepemshop.gr διέπονται από το Διεθνές Ευρωπαϊκό δίκαιο αναφορικά για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος kepemshop.gr αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δε θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβές προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναμεταδοθεί. Επιπλέον, η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου kepemshop.gr και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του kepemshop.gr.

Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας ούτε να παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Τέλος, δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα διότι παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, αλλά ούτε δύναται να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Τιμές – Φόροι

Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α. (6% για τα βιβλία και 24% για τα υπόλοιπα προϊόντα) και δεν συμπεριλαμβάνονται έξοδα αποστολής.

Προσωπικά δεδομένα – COOKIES

Κάθε επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν υποβάλλει προσωπικά στοιχεία παρά μόνο εφόσον θελήσει να γίνει μέλος προκειμένου να υποβάλλει μία ηλεκτρονική παραγγελία. Στην περίπτωση αυτή, ο Κωδικός Χρήστη (username) και ο Προσωπικός Κλειδάριθμος (Password) που θα επιλέξει θα εξασφαλίζουν με απόλυτη ασφάλεια και μυστικότητα την πρόσβαση του χρήστη στα προσωπικά στοιχεία που θα καταχωρήσει (Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο κ.λπ.).

Η Εταιρεία δηλώνει ότι τα στοιχεία που ζητούνται από τους χρήστες δε παραχωρούνται για κανέναν λόγο σε κανέναν άλλον εκτός εταιρείας. Η Εταιρεία επίσης τηρεί και χρησιμοποιεί αυτά τα αρχεία για λόγους ενημέρωσης των πελατών της, στατιστικούς ή οικονομικούς λόγους και με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Ο κάθε πελάτης έχει το αναφαίρετο δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τα στοιχεία του, να ελέγξει την ορθότητά τους καθώς και να διαγράψει το προσωπικό του αρχείο. Στην περίπτωση κατάθεσης ψευδών στοιχείων, η Εταιρεία έχει την δυνατότητα να προβεί σε διαγραφή του πελάτη και διακοπή της συνεργασίας του με την ιστοσελίδα ή εφόσον έχει προκύψει οικονομική ή άλλη ζημία να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα kepemshop.gr χρησιμοποιεί «cookies», δηλαδή ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία αποστέλλονται από την επισκεπτόμενη ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στην συσκευή του χρήστη, επιτρέποντας την ταυτοποίηση της συσκευής του χρήστη. Σκοπός των cookies είναι η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και της γενικότερης εμπειρίας περιήγησης του χρήστη στην ιστοσελίδα καθώς και η συλλογή ανώνυμων στατιστικών στοιχείων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *