ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Πρώτες μας εκδοτικές συνεργασίες, με μουσικούς, ερευνητές και άλλους φορείς.