Αθωνική Μουσική Ανθοδέσμη, Πολυέλεοι Β’ – Τόμος Ε΄

37,00 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Κατά τον ΙΘ’ αιώνα εις την εν Αγίω Όρει Ιεράν Μονήν του Οσίου Διονυσίου ήκμασεν ο μακάριος Ιερομόναχος Ιωάσαφ, μουσικός περίφημος και μελοποιός εξαίρετος, καταλειπών περί τους τριάκοντα, και πλέον, χειρογράφους κώδικας, εμπεριεχόντων συνθέσεις ιδικάς του και ετέρων διδασκάλων, των περισσοτέρων εκ τούτων ευρισκομένων εις την Ιεράν Μονήν της μετανοίας του.

Εμελοποίησεν ούτος, πλείστα όσα μαθήματα: Ευλογητάρια, Αντίφωνα, Πασαπνοάρια αργά, Δοξολογίες αργές, Δοξαστικά εις διαφόρους εορτάς, Προσόμοια αργά “κατά το ύφος του Αγίου Όρους”, Χερουβικά, Κοινωνικά καθώς και πλήθος άλλων μαθημάτων της ακενώτου πηγής της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής, τα οποία παραμένουσιν ανέκδοτα εν τη βιβλιοθήκη της Ι. Μονής Διονυσίου.

Προς δόξαν, λοιπόν, του εν Τριάδι Θεού ημών, ορθόδοξον οικοδομήν του λαού μας και εις μνημόσυνον του κορυφαίου τούτου Αγιορείτου διδασκάλου, προβαίνομεν εις την έκδοσιν του Β’ τόμου των Πολυελέων, “ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ”, ανεκδότων όντων.

Πρέπει να σημειωθή ότι οι Πολυέλεοι αυτοί εμελοποιήθησαν ή εξηγήθησαν εις την νέαν παρασημαντικήν υπό του μουσικού καλάμου του Ιωάσαφ Διονυσιάτου και αποτελεί ο τόμος ούτος τον Ε’ της σειράς “ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ”. […]

(Από τον πρόλογο του συγγραφέως)

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός προϊόντος: e00244 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: