ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ: Χερουβικο-Κοινωνικάριον, Γεωργίου Ρεμούνδου

Μέλη αρχαία και σημερινά


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση ανακοινώνουμε στους φίλους ιεροψάλτες, ότι εντός ολίγου πρόκειται να δημοσιευθεί το εξαιρετικό πόνημα του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Ι.Μ. Χαλκηδόνος Κων/πόλεως, Γεωργίου Ρεμούνδου του Νικαέως, το οποίο θα περιλαμβάνει:

α. Χερουβικά παλαιών διδασκάλων, της περιόδου 13ου έως τέλη 17ου αι.
β. Χερουβικά οκτάηχης σειράς σε μέλος Πέτρου Μπερεκέτου.
γ. Χερουβικά πεντάηχης σειράς σε μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου.
-Τα ανωτέρω χερουβικά συνετμήθησαν από τον Άρχοντα και εμφανίζονται «το πρώτον» στα μουσικά χρονικά της εκκλησιαστικής μουσικής-
δ. Κοινωνικά (Κυριακών ‐ Ενιαυτού) μελισμένα από τον ίδιο κατά το ύφος των παλαιών διδασκάλων και
ε. Επίλεκτα μέλη του ιδίου.

Όλα τα μαθήματα έχουν δοκιμασθεί κατ’ επανάληψιν στην πράξη και πιστεύουμε ότι θα θα εκτιμηθούν δεόντως από το φιλόμουσο κοινό. Προκειμένου να δοθεί μία πρώτη αίσθηση του έργου, παραθέτουμε δειγματοληπτικά αποσπάσματα.

Τέλος, μελετώντας τα σημειώματα της έκδοσης, πέραν των μουσικολογικών θεμάτων που αναλύονται, γίνεται εύληπτη από τον αναγνώστη η προσπάθεια του συγγραφέα να εμφανίσει την οντολογική προσέγγιση της ψαλτικής τέχνης.

Το κόστος του βιβλίου θα είναι 20,00€. Δεδομένου ότι η εν λόγω έκδοση θα είναι περιορισμένου αριθμού αντιτύπων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω στοιχεία για προπαραγγελίες (όχι προπληρωμές), προκειμένου να εξασφαλίσουν την αγορά του κατά προτεραιότητα.

Πληροφορίες – Προπαραγγελίες:
693 677 4638 ‐ info@kepemshop.gr