Αρμονικά/Harmoniká

Conférence donneé au Congrès de Musicologie de Delphes 28-30 Octobre 1988

4,20 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Ομιλία του Σίμωνα Καρά στο Μουσικολογικό Συνέδριο των Δελφών στις 28-30 Οκτωβρίου 1988, μεταφρασμένη στα γαλλικά.