Βυζαντινή Λειτουργία, Γεωργίου Χατζηθεοδώρου

Δεύτερη Έκδοση

26,50 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Περιέχει: Κύριε Ελέησον, Τυπικά, Αντίφωνα των Κυριακών, Τρισάγιον του Αποστόλου, Αλληλουάρια εις τους οκτώ ήχους, Χερουβικά κατ᾽ ήχον, Χερουβικά διαφόρων, εις την λειτουργίαν των προηγιασμένων, εις την Αγίαν και Μεγάλην Πέμπτην, εις το Μέγα Σάββατον, Λειτουργικά – Άξιον εις τους οκτώ ήχους, Λειτουργικά – Άξιον διαφόρων, εις την Λειτουργίαν του Μ. Βασιλείου, Κοινωνικά Κυριακών κατ᾽ ήχον, Κοινωνικά του ενιαυτού, Κοινωνικά Τριωδίου – Πεντηκοσταρίου, Κοινωνικά Εβδομάδος, αντί Κοινωνικού, Καλοφωνικός Ειρμός, Ύμνοι Απολύσεως.

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός προϊόντος: e00179 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: