Βυζαντινοί Ύμνοι Επιταφίου και Πάσχα


1 CD + Έντυπο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Η έκδοση περιλαμβάνει εκκλησιαστικούς βυζαντινούς ύμνους του Επιταφίου και της ημέρας του Πάσχα. Ψάλλει η βυζαντινή χορωδία του Συλλόγου προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Σίμωνα Καρά.