Βυζαντινοί ύμνοι των Θεοφανείων

2,00 


Κασσέτα
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Ύμνοι κατά τα πρότυπα ύμνων της αρχαίας θρησκείας και εις γλώσσαν λογίαν, ήσαν τα πρώτα ελληνοχριστιανικά μελωδήματα, και σώζονται εις την λειτουργικήν πράξιν, ελάχιστα του είδους αυτών.