Βυζαντινομουσικολογικά, Τόμος Β΄

Ιστορία

40,81


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Ο δεύτερος τόμος του ομώνυμου τρίτομου έργου, αφιερωμένος στην Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής. Απαρτίζεται από συναγωγή 16 συνολικά μελετημάτων πάνω σε διάφορα ιστορικά ζητήματα. Ο αναγνώστης θα πληροφορηθεί επαρκώς για πρωτότυπα ζητήματα που για πρώτη φορά σχολιάζονται αναλυτικά. Προσεγγίζει λεπτομερώς τη ζωή και το έργο μεγάλων μελουργών της ψαλτικής τέχνης ( όπως Δανιήλ πρωτοψάλτης, Ζαφείριος Ζαφειρόπουλος ο Σμυρναίος, Κ. Α. Ψάχος, Γεώργιος ο Λέσβιος, κ.α. ) Διάσπαρτα στις σελίδες του βιβλίου θα βρει ο αναγνώστης δημοσιεύματα (πανομοιότυπα από χειρόγραφους μουσικούς κώδικες ή και ευκρινώς αναστοιχειοθετημένα) ποικίλα μουσικά παραδείγματα ανεκδότων ως τώρα συνθέσεων των παραπάνω μελοποιών.

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας