Γένη και διαστήματα εις την βυζαντινήν μουσικήν

Ανακοίνωσις γενομένη εις το εν Κρυπτοφέρρη Α΄ Διεθνές Συνέδριον Βυζαντινής Μουσικής

3,50 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Η ανακοίνωση του Σίμωνα Καρά στο Α΄ Διεθνές Συνέδριον Βυζαντινήνς Μουσικής, το οποίο έγινε στην Κρυπτοφέρρη της Ιταλίας στις 6-11 Μαΐου 1968. Η έκδοση συνοδεύεται από τους μουσικολογικούς πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ομιλία.