Δημώδη άσματα Ρεΐς-Ντερέ

Τραγουδισμένα από την οικογένεια Σωτηρίου Μαυράκη

20,00 


Βιβλίο + 1 CD
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Καλλιτέχνης / Μουσικό σχήμα: Διάφοροι

Εκδότης/Παραγωγός: Κέντρο Αιγαιακών Λαογραφικών και Μουσικολογικών Ερευνών (ΚΑΛΜΕ)

Η έκδοση περιέχει όλο το μουσικό και λαογραφικό υλικό της καταγραφής, η οποία πραγματοποιήθηκε από τους επιστημονικούς συνεργάτες του Κ.ΑΛ.Μ.Ε. κατά την περίοδο 2000-2002. Η ύλη του βιβλίου, όσον αφορά στα κείμενα των τραγουδιών, βασίζεται σε αποθησαύρισή τους μέσα από το στόμα των πληροφορητών, οι οποίοι είναι πρόσφυγες δεύτερης γενιάς από το Ρεΐς-Ντερέ της Μ. Ασίας. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνεται η μουσική μεταγραφή σε βυζαντινή και ευρωπαϊκή σημειογραφία, ενώ η έκδοση συνοδεύεται από ψηφιακό δίσκο 35 τραγουδιών.