Εισαγωγή εις το Θεωρητικόν και Πρακτικόν της Εκκλησιαστικής Μουσικής

14,20 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Η παρούσα κριτική έκδοση της συγγραφής Εισαγωγή εις το θεωρητικών και πρακτικών της εκκλησιαστικής μουσικής κατά την νέαν της μουσικής μεθόδων, συντεθείσα μεν παρά Χρύσανθου του εκ Μαδύτων, επιδιορθωθείσα εις πολλά ελλείποντα δε και μεταφρασθείσα εις το απλούστερων παρά Γεώργιου Χουρμούζιου Χαρτοφύλακος της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, ενός των εφευρετών της ρηθείσης νέας μεθόδου.

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας