Ελληνικά δημοτικά τραγούδια (Μουσική εκλογή) – Τόμος Γ΄

Η δημώδης μουσική, ως γνωστόν, αποτελεί αναπόσπαστον μέρος του ποιητικού κειμένου, εξ αυτής δε η έρρυθμος και του χορού. Με το τρίπτυχον τούτο (κείμενον, μελωδία και κίνησις) εκδηλώνει ο άνθρωπος τα ψυχικά του συναισθήματα εις διαφόρους ειδικάς περιστάσεις του βίου του, ως και εις τον καθημερινόν, τον ατομικόν και ομαδικόν, εις στιγμάς υψηλής συγκινήσεως αυτού εκ γεγονότων χαράς ή λύπης ή φιλοσόφου θεωρήσεως εν γένει της ζωής.

Η εκ παραδόσεως μουσική αυτή του λαού αποτελεί ούτως έκφρασιν ψυχικών εκδηλώσεών του, αι οποίαι συνδέονται με τον υλικόν του βίον (δηλ. την απασχόλησίν του, αγροτικήν, κτηνοτροφικήν και άλλην επαγγελματικήν), τον κοινωνικόν (γέννησις, γάμος, τελευτή, πανηγύρεις) και τον πνευματικόν. Είναι ούτως αύτη συνδεδεμένη οργανικώς με τον όλον λαϊκόν πολιτισμόν, διό και μόνον εντός αυτού εξεταζομένη δύναται να ερμηνευθή ορθώς.

Η άποψις αυτή, μη αμφισβητούμενη, στηρίζεται εις την ιδιομορφίαν της μουσικής ταύτης εν συγκρίσει προς την μουσικήν εκ της λογίας παραδόσεως, η οποία βασικά γνωρίσματα έχει το νεωτεροποιόν και προσωπικόν, εν αντιθέσει προς την δημώδη, χαρακτηριζομένην αντιστοίχως από την παράδοσιν και το ομαδικόν. Δια ταύτα ως εκδήλωσις του βίου, είτα δε και ως μάθησις η δημώδης μουσική συνάπτεται, ως ελέχθη, στενώς προς τον λαϊκόν εκ παραδόσεως πολιτισμόν, ο οποίος είναι και ο κατ’ εξοχήν εθνικός δια την δια του χρόνου αδιάκοπον άσκησιν αυτού και ο οποίος δύναται ούτω να έχη τας ρίζας του, τόσον εις τον μεσαίωνα, όσον και εις την αρχαιότητα, ακόμη δε και εις χρόνους προϊστορικούς.

Η έκδοση περιλαμβάνει δύο ψηφιακούς δίσκους με δείγματα ηχογραφήσεων τραγουδιών μέσα από το βιβλίο.

Original price was: 38,50 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 34,70 €.


Βιβλίο + 2 CD
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Γεωγραφική Ενότητα: Διάφορα

Γενική περιοχή: Διάφορα

Ειδική Περιοχή: Διάφορα

Εκδότης/Παραγωγός: Ακαδημία Αθηνών | Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

Συγγραφέας: Γεώργιος Σπυριδάκης | Σπυρίδων Περιστέρης

Θέμα: Λαογραφία

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Συγκεντρώνουμε στο kepemShop...

CD & Βινύλια
Βυζαντινής Μουσικής

Κάνε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο
ΔΕΣ ΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΕΔΩ!
close-link

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
20%-70%

- Σε όλες μας τις εκδόσεις -
ΑΓΟΡΑΣΕ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΟ CHECKOUT
close-link
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ του ΚΕΠΕΜ-

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ
Χερουβικο-Κοινωνικάριον

Μέλη αρχαία & σημερινά,
υπό Γεωργίου Ρεμούνδου του Νικαέως,
Άρχοντος Πρωτοψάλτου
της Ι.Μ. Χαλκηδόνος Κων/πόλεως.
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ ΤΩΡΑ
close-link

Για αγορές άνω των 45€ ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά!

Απόρριψη