Ελληνική πολυηχία

Οι οκτώ βυζαντινοί ήχοι και τα παρακλάδια τους στην εκκλησιαστική μουσική και το δημοτικό τραγούδι

20,00 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Ένας εκπαιδευτικός, θεωρητικός και πρακτικός οδηγός τόσο για τον μαθητή όσο και για τον δάσκαλο. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η ελληνική μουσική είναι διττή, δημοτική και εκκλησιαστική, εκφραζόμενη με τους ίδιους ήχους και τα ίδια ηχητικά σύμβολα, στο βιβλίο περιλαμβάνονται τραγούδια και τροπάρια σε κάθε ήχο.