Εσπερινός – Εορτολόγιον, Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου – Τόμος Δ’ – Ε΄

Επτάτομος Μουσική Κυψέλη, Επίτομο


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΥΣ:
Αρχήν κάθε αγαθού και κάθε αρετής, ο Θεός ανέδειξε στους ανθρώπους τον κόπον, χωρίς τον οποίο, τίποτε, απ’ όλα τα αγαθά σε μας, δεν μπορεί να γίνει.
Και πράγματι, έμπρακτα καθημερινά διαπιστώνουμε, ότι με την καταβολή έργου, κόπου και προσπάθειας, πολλά πράγματα αυξάνονται, αλλά και βελτιώνονται, όπως π.χ. οι τέχνες, οι επιστήμες και αλλά πολλά, όπως η έντεχνη, της μητέρας μας Εκκλησίας, μουσική, με αρκετούς κόπους που κατέβαλαν παλαιότερα αείμνηστοι άνδρες, μέχρις ότου την επεξηγήσουν και την εμφανίσουν στο σημερινό σχήμα της, αναμφισβήτητα μας πιστοποιεί και βεβαιώνει καθημερινά, ότι η φιλότιμη προσπάθεια σε κάθε τομέα, είναι πολύ χρήσιμη. Έτσι και εγώ η ελαχίστη, συνεχίζουσα την προσπάθεια που άρχισε ο αείμνηστος σύζυγός μου ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και Πρωτοψάλτης του Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης, εκ των ευρεθέντων χειρογράφων του, προσφέρω σήμερα στους εργάτες του ιερού αναλογίου, αλλά και τους εν γένει φιλόμουσους, τον Δ-Ε τόμο, ολοκληρώνοντας έτσι την Επτάτομη Μουσική Κυψέλη (όπως είχε προγραμματίσει εκείνος), που περιέχει
μαθήματα του εσπερινού και σημαντικών εορτών του ενιαυτού. [. . .]

(Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Κωδικός προϊόντος: e00236 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: