Η ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου

8,40 


1 CD + Έντυπο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Η έκδοση περιλαμβάνει εκκλησιαστικούς βυζαντινούς ύμνους από την ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου. Ψάλλει η βυζαντινή χορωδία του Συλλόγου προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Σίμωνα Καρά.