Η βυζαντινή μουσική σημειογραφία

Μετά 4 μουσικών πινάκων

2,80 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Μία από τις πρώτες χρονολογικά μελέτες του Σίμωνα Καρά περί της βυζαντινής μουσικής σημειογραφίας. Συνοδεύεται από πίνακες διπλωμένους στο οπισθόφυλλο της έκδοσης. Τα αντίτυπα παρουσιάζουν φθορά, που όμως δεν επηρεάζει την αναγνωσιμότητα του κειμένου.