Η Κάρπαθος και τα τραγούδια της

Ανάτυπον εκ των "Καρπαθιακών Μελετών" (Τόμ. Α΄ 1979)

2,80 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Γεωγραφική Ενότητα: Δωδεκάνησα

Γενική περιοχή: Κάρπαθος

Εκδότης/Παραγωγός: Εταιρεία Καρπαθιακών Μελετών | Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής

Συγγραφέας: Σίμων Καράς

Οι εμπειρείες του Σίμωνα Καρά από τα ταξίδια του στην Κάρπαθο για καταγραφή του μουσικού πολιτισμού της. Συνοδεύεται από παρτιτούρες βυζαντινής και ευρωπαϊκής σημειογραφίας με τραγούδια της Καρπάθου.