Θεία Λειτουργία, Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου – Τόμος Ζ’

Επτάτομος Μουσική Κυψέλη


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Μετά την εξάντλησιν της πρώτης εκδόσεως αλλά και της δευτέρας, η οποία μάλιστα επανατυπώθηκε για δεύτερη φορά, και ύστερα από πιέσεις μαθητών του αειμνήστου συζύγου μου, φιλόμουσων αλλά και απλών εργατών του αναλογίου, προβαίνομεν εις τρίτην έκδοσιν της Θείας Λειτουργίας του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Χρύσανθου θεοδοσοπούλου. Η έκδοση αυτή έχει εμπλουτισθεί, σύμφωνα με την επιθυμία που εξέφραζε εν ζωή ο αείμνηστος σύζυγός μου, και από λειτουργικούς ύμνους και άλλων ακολουθιών (Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου, Προηγιασμένων δώρων κ.λ.π.) οι οποίοι ευρίσκονται διάσπαρτοι εις άλλους τόμους του έργου αυτού, ούτως ώστε η παρούσα έκδοση να ικανοποιεί τις λειτουργικές ανάγκες όλων των θρησκευτικών ενοτήτων και περιόδων του ενιαυτού, χωρίς την ανάγκην της αναζητήσεώς τους εις άλλα βιβλία, από τον εκτελεστήν αυτών.
Και η έκδοση αυτή, όπως και η προηγηθείσα έκδοσις του ΟΡΘΡΟΥ, παρά το υψηλότατο κόστος της, επιτεύχθηκε με την σύγχρονη τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Την όλην επιμέλειαν και διόρθωσιν των μουσικών κειμένων είχεν ο μαθητής του συζύγου μου κ. Φώτης Τζανίδης, τον οποίον και ευχαριστώ από της θέσεως αυτής. Παραδίδοντες, όθεν, και την έκδοσιν αυτήν, στους εργάτες και εραστές της θείας του Δαμασκηνού τέχνης, πιστεύουμε ότι, ικανοποιούντες επιθυμίαν του αειμνήστου συζύγου μου, συμβάλλομεν εις το όλον οικοδόμημα της βυζαντινής εκκλησιαστικής μας μουσικής, διατηρούντες πάντοτε το σεμνοπρεπές και πατριαρχικόν ύφος, από το οποίο διεπνέετο, και το οποίο υπηρέτησε ο άρχων πρωτοψάλτης ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ επί 38 έτη, στο αναλόγιο του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.

Η εκδότρια, Μαρία Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου
(Από τον πρόλογο της γ’ έκδοσης)

Κωδικός προϊόντος: e00235 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: