Κάλαντα Δωδεκαημέρου

10,00 


1 CD + Έντυπο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Γεωγραφική Ενότητα: Διάφορα

Εκδότης/Παραγωγός: Αρχείο Ελληνικής Μουσικής

Θέμα: Δωδεκαήμερο | Κάλαντα

Τo 1o CD του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με κάλαντα από την περίοδο του Δωδεκαημέρου συνιστά μία συλλογή πλούσια, 30 καλάντων, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας σε εξαιρετικές εκτελέσεις. Τούτη είναι και η πρώτη αποθησαύριση σε έκδοση ήχου τόσων άγνωστων παραδοσιακών καλάντων.