Καριώτικος

Εκδοχές του ικαριώτικου οργανικού σκοπού

20,00 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Εκδότης/Παραγωγός: Panas Music

Συγγραφέας: Λαμπρογιάννης Πεφάνης | Στέφανος Φευγαλάς

Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται μουσικές καταγραφές 33 εκδοχών του ικαριώτικου οργανικού σκοπού, που αντιστοιχούν σε ηχογραφήσεις 16 ντόπιων οργανοπαιχτών των παλαιότερων γενεών. Όλοι οι οργανικοί σκοποί αποτυπώνονται σε παρτιτούρα ευρωπαϊκής μουσικής σημειογραφίας. Η έκδοση δομείται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη κατατάσσονται απλούστεροι ικαριώτικοι οργανικοί σκοποί, στην δεύτερη εκείνοι που παρουσιάζουν πιο σύνθετη μορφή, ενώ στην τρίτη περιλαμβάνεται υλικό που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον ικαριώτικο οργανικό σκοπό και αφορά ηχογραφήσεις που έγιναν εντός ή εκτός της Ικαρίας.

Κωδικός προϊόντος: 084400 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: