Κοινωνικάριον, Φώτη Θεοδωρακόπουλου

227 Κοινωνικά Γνωστών & Αγνώστων Μελοποιών

12,00 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Συλλογή 227 επιλεγμένων Κοινωνικών ύμνων, γνωστών καί αγνώστων μελοποιών,από τής εποχής Ιωάννου Κουκουζέλη έως και σήμερα.

Ὁ Κοινωνικός ύμνος έχει επιλεγεί και συντεθεί με πολλή γνώση και ιδιαίτερη προσοχή γιατί αναφέρεται στη Θεία Κοινωνία, συνδέοντας έτσι λειτουργία και εορτή, με σκοπό να δημιουργεί κλίμα κατάνυξης και περισυλ-λογής κατά την τέλεση της Θείας λατρείας, προετοιμάζοντας ψυχικά τους μέλλοντας να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων. Δεν έχουμε, λοιπόν, δικαίωμα να καταφρονούμε την τάξη της Εκκλη-σίας, που σοφά προβλέπει συγκεκριμένα κοινωνικά για ορισμένες εορτές. Ούτε απαλλάσει από την υποχρέωση της συμμορφώσεως προς αυτήν, η τυπική απαγγελία του στίχου του προβλεπόμενου Κοινωνικού, για να εκτραπεί ύστερα η ψαλμωδία σε άλλα άσχετα μέλη , επειδή αυτά μόνο γνωρίζει να ψάλλει ο χορός. Είναι δε τόση η ποικιλία των Κοινωνικών, ώστε δεν υπάρχει ποτέ κίνδυνος κορεσμού. Η Εκκλησία προέβλεψε την ανάγκη εναλλαγής και την επέτυχε κατά τον καλύτερο και πλουσιώτερο τρόπο.

Εξαντλημένο

Κωδικός προϊόντος: e000132 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: