Μέθοδος Διδασκαλίας της Βυζαντινής Μουσικής, Γεωργίου Χατζηθεοδώρου

Μέρος Πρώτο, Πρακτικόν

18,02 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Η θεωρία της Βυζαντινής Μουσικής, Μέρος Πρώτο «Πρακτικόν». Βοήθημα για τους μαθητές και σπουδαστές της Βυζαντινής Μουσικής.

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας