Μέθοδος Διδασκαλίας της Βυζαντινής Μουσικής, Γεωργίου Χατζηθεοδώρου

Μέρος Δεύτερο - Θεωρητικόν

22,26 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Η θεωρία της Βυζαντινής Μουσικής. Μέρος Δεύτερο «Θεωρητικόν». Βοήθημα για τους μαθητές και σπουδαστές της Βυζαντινής Μουσικής.

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας