Μεθοδική διδασκαλία ελληνικής μουσικής, Παναγιώτου Κηλτζανίδου

Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1881

30,00 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Μεθοδική διδασκαλία θεωρητική τε και πρακτική προς εκμάθησιν και διάδοσιν του γνησίου εξωτερικού μέλους της καθ’ ημάς ελληνικής μουσικής κατ’ αντιπαράθεσιν προς την Αραβοπερσικήν.

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας