Μεθοδική πρώτη ανάγνωση της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, τ.Γ΄ – Ανδρέα Αναστασιάδη, Ιωάννου Μ. Σπετσιώτη, Χρήστου Παπαδόπουλου

Τεύχος  Γ΄ - Συλλογικό Έργο

17,00 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Έχετε στα χέρια σας το 3ο τεύχος του βιβλίου “Μεθοδική πρώτη ανάγνωση της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής”. Στόχος μας είναι, με τα όσα αναφέρονται σ’ αυτό, να διευκολύνουμε:

  • Την οργανωμένη, συστηματική και ολοκληρωμένη μάθηση των ύμνων του Αναστασιματαρίου.
  • Την ευχάριστη, κατανοητή και ξεκούραστη μελέτη όλων των τροπαρίων.
  • Τη σωστή απόδοση τους (ψάλσιμο των τροπαρίων). – Την άμεση χρησιμοποίηση όλων αυτών που μαθαίνετε στα αναλόγια της εκκλησίας μας.
  • Τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι βασικές αυτές γνώσεις και στη μελέτη των άλλων βιβλίων που θα ακολουθήσουν στις σπουδές σας και περιέχουν δυσκολότερους ύμνους.

Αγαπητοί σπουδαστές, το πρώτο βιβλίο της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, που θα μάθετε να διαβάζετε και να χρησιμοποιείτε, είναι το “Αναστασιματάριο”, το σημαντικότερο ίσως βιβλίο της Β.Ε.Μ. Αν μάθετε να το διαβάζετε σωστά, θα έχετε κάνει ένα τεράστιο βήμα στις σπουδές σας. Όλοι οι ψάλτες, μεγάλοι και μικροί, γνωστοί και άγνωστοι, απ’ αυτό ξεκίνησαν. Και ο δάσκαλος σας απ’ αυτό άρχισε. Το ίδιο και εμείς. Κρίνουμε, λοιπόν, σκόπιμο να σας περιγράψουμε τα απαραίτητα όσο και αποτελεσματικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε στη μελέτη σας.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας