Μεθοδολογία μορφολογικής ανάλυσης και αναλυτικά δεδομένα σε κοντυλιές της κρητικής μουσικής

Τα 436 οργανικά και 33 φωνητικά γυρίσματα

15,61


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Εκδότης/Παραγωγός: Κουλτούρα

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι πρώτον, η δημιουργία ενός οδηγού μορφολογικής ανάλυσης μελωδιών που απαρτίζονται από μικρές μουσικές φράσεις και δεν έχουν «συγκεκριμένη μορφολογική δομή», δεύτερον, η δημιουργία ενός τρόπου ονοματοθεσίας των φράσεων αυτών σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες των μελωδιών ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση και μελέτη των «γυρισμάτων» με γυρίσματα ή τμήματα γυρισμάτων άλλων μελωδιών της ίδιας ή γειτονικής γεωπολιτισμικής περιοχής με στόχο την εφαρμογή των σχετικών συμπερασμάτων και σε μελωδίες άλλων περιοχών και τρίτον, η δημιουργία ενός corpus κορμών γυρισμάτων (οργανικών και φωνητικών), όπως αυτά εντοπίστηκαν και αποκωδικοποιήθηκαν μέσω της πενταετούς έρευνας. (Από τον πρόλογο)

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός προϊόντος: D0009 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα: