Μικρά Οκτώηχος

Δοσιθέου μοναχού, Κατουνακιώτου

7,00


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Ο τόμος αυτός περιέχει κατ’ ήχον και εις σύντομον στιχηραρικόν μέλος τα Κεκραγάρια, τα Δογματικά θεοτοκία του Μικρού και του Μεγάλου Εσπερινού του Σαββάτου, τα Πασαπνοάρια και τα ένδεκα Εωθινά Δοξαστικά. Τα μέλη είναι συνθέσεις του αειμνήστου Μουσικολογιωτάτου Γέροντος Δοσιθέου του Κατουνακιώτου, φυλάσσουν δε το απλούν και απέριττον κλασσικόν ύφος της ψαλμωδίας και ως εκ τούτου προσφέρουν θετικήν βοήθειαν εις τον ψάλλοντα, ιδιαιτέρως όμως εις τους αρχαρίους τους έχοντας περατώσει την στοιχειώδη μάθησιν της Βυζαντινή Μουσικής και μη δυναμένους να εισέλθουν αμέσως εις το Αναστασιματάριον.

(Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός προϊόντος: 154401 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: