Μικροβλάχοι, Σίμωνος Καρά (με κασέτα)

ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ

7,0012,00


Βιβλίο + Κασέτα
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

“Ότι είναι γηγενείς ουδαμόθεν ελθόντες εις την πατρίδα των Ελλάδαν.”

Περιέχει κασσέτα με τραγούδια.

Εκκαθάριση