Μικροβλάχοι

2,00 


Κασσέτα
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Καλλιτέχνης / Μουσικό σχήμα: Σίμων Καράς

Γεωγραφική Ενότητα: Διάφορα

Γενική περιοχή: Διάφορα

Ειδική Περιοχή: Διάφορα

Εκδότης/Παραγωγός: Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής

Θέμα: Βλάχοι | Τραγούδια

ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ

Ὅτι εἶναι γηγενεῖς, οὐδαμόθεν ἐλθόντες εἰς τὴν πατρίδαν των, τὴν Ἐλλάδα.

Τα τραγούδια εκτελεί ο Σίμων Καράς.