Μουσική καταγραφή στην Κρήτη

Τόμος Α΄ - Το ιστορικό και η μεθοδολογία της έρευνας - Τραγούδια και χοροί από την Κεντρική και Ανατολική Κρήτη Τόμος Β΄ - Τραγούδια και χοροί από την Κεντρική και Ανατολική Κρήτη


2 Βιβλία + 2 CD
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Καλλιτέχνης / Μουσικό σχήμα: Διάφοροι

Γεωγραφική Ενότητα: Κρήτη

Γενική περιοχή: Ανατολική Κρήτη

Εκδότης/Παραγωγός: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο Μέλπως Μερλιέ

Συγγραφέας: Samuel Baud Bovy

Το υλικό καταγραφής του περίφημου ελβετού εθνομουσικολόγου Samuel Baud Bovy στην Κρήτη, επεξεργασμένο από τον καθηγητή εθνομουσικολογίας Λάμπρο Λιάβα. Μία μνημειώδης έκδοση-σταθμός για την κρητική μουσική παράδοση.