Μουσική Πανδέκτη – Τόμος Α΄

Εσπερινός

26,00


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Ταύτης της ανά χείρας συλλογής των ιερών της Εκκλησίας μελουργημάτων την πολύπονον και πολυδάπανον έκδοσιν επιχειρούντες, δυνάμεθα ίσως εκ προοιμίων ακατακρίτως να καυχηθώμεν την εν Κυρίω καύχησιν, ότι εις τε τους μουσικολογιωτάτους ιεροψάλτας των απανταχού Ορθοδόξων του Θεού Εκκλησιών, όσαι δια της Ελληνικής γλώσσης δοξολογούσι τον Κύριον, γενναιοτάτην και χρησιμοτάτην εις ο μετέρχονται ιερόν επάγγελμα επικουρίαν παρέχομεν, ευκολύνοντες αυτοίς πρόχειρον και εύωνον την κτήσιν απαξαπάντων των εν ταις ιεραίς ακολουθίαις της όλης ενιαυσίου περιόδου ψαλλομένων μαθημάτων […]

(Από τα προλεγόμενα της έκδοσης)

Εξαντλημένο

Κωδικός προϊόντος: e00022 Κατηγορίες: , Ετικέτα: