Πανάγιον

ήτοι κατάλογος των όπου γης εορταζομένων ορθοδόξων Αγίων

18,00 


Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Εκδότης/Παραγωγός: Επτάλοφος

Συγγραφέας: Γεώργιος Πιπεράκης

Θέμα: Αγιολόγιο

“Οι βίοι των αγίων είναι μία ιδιόμορφος Εγκυκλοπαίδεια. Εις αυτούς δύναται να εύρει κανείς όλα όσα χρειάζονται εις μίαν ψυχήν πεινασμένην και διψασμένην δια την αιωνίαν Δικαιοσύνην και αιωνίαν Αλήθειαν, διά την θείαν αθανασίαν και την αιωνίαν ζωήν… Δείχνουν πολυαρίθμους, αλλά πάντοτε βεβαίους δρόμους σωτηρίας, φωτισμού, αγιασμού, μεταμορφώσεως, χριστοποιήσεως, θεώσεως… Όλους τους τρόπους με τους οποίους η ανθρωπίνη φύσις κατανικά την αμαρτίαν, την κάθε αμαρτίαν. Πώς νικά το πάθος, το κάθε πάθος, πώς νικά τον θάνατον, τον κάθε θάνατον, πώς νικά τον δαίμονα, τον κάθε δαίμονα.

Εδώ ευρίσκεται φάρμακον δια κάθε αμαρτίαν και θεραπεία, διά κάθε πάθος, ανάστασις από κάθε θάνατον και απελευθέρωσις από κάθε διάβολον, από όλα μαζί τα κακά η σωτηρία. Δεν υπάρχει πάθος, δεν υπάρχει αμαρτία που να μην υποδεικνύεται μέσα εις τους βίους των αγίων ο τρόπος με τον οποίον νικάται, νεκρώνεται, εκριζώνεται…”

(Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός προϊόντος: i00014 Κατηγορίες: , Ετικέτα: