Πελοπόννησος

Ηχογραφήσεις Σίμωνα Καρά - 1975-1976

10,16


“Σήμερα η μουσική και κυρίως η χορευτική έρευνα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας έχει προχωρήσει σε μεγάλο βάθος. Ωστόσο, είναι πεποίθησή μας ότι εξίσου σημαντική με την καλή γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της μουσικής παράδοσης ενός τόπου είναι η γνώση της συνολικής εικόνας των μουσικών ιδιωμάτων του ευρύτερου ελληνικού χώρου.

Η παρούσα σειρά ψηφιακών δίσκων, με τον γενικό τίτλο «Μουσικές του Ελληνισμού», καλύπτει αυτήν ακριβώς την ανάγκη. Ο γεωγραφικός χώρος από όπου υπάρχουν καταγεγραμμένα ηχητικά τεκμήρια έχει χωριστεί σε ενότητες, με κριτήρια κυρίως γεωγραφικά αλλά και πολιτισμικά. Κάθε ενότητα εκπροσωπείται σε μία αυτόνομη έκδοση από αντιπροσωπευτικά δείγματα του αντίστοιχου ηχογραφημένου υλικού.

Η εκδοτική αυτή προσπάθεια θέλει να αποτελέσει για κάθε ακροατή –ειδικό η μη, Έλληνα η ξένο– έναν ξεναγό στα κατά τόπους μουσικά ιδιώματα, ζωγραφίζοντας τον μουσικό χάρτη του λαϊκού μας πολιτισμού μέσα από ιστορικές ηχογραφήσεις της τελευταίας κυρίως περιόδου καταγραφών του Σίμωνα Καρά, οι οποίες διασώζουν σε μεγάλο βαθμό –κυρίως λόγω παλαιότητας– τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μουσικής παράδοσης κάθε περιοχής.”

(Από την εισαγωγή της έκδοσης)