Πολεμούσαμε και τραγουδούσαμε

Τραγούδια ιστορικής μνήμης των Βαλκανικών Πολέμων

30,00 


Βιβλίο + 1 CD
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Με την παρούσα έκδοση το Κ.Α.Λ.Μ.Ε. δημοσιεύει τραγούδια ιστορικής μνήμης, που αναφέρονται στα γεγονότα των Βαλκανικών πολέμων και τραγουδήθηκαν κυρίως στον αιγαιακό και νησιωτικό γεωγραφικο χώρο. Πρόκειται για το αποτέλεσμα αδημοσίευτης πρωτόλειας ερευνητικής εργασίας. Τα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο CD της έκδοσης αποτελούν σύγχρονες ηχογραφήσεις, ενώ λίγα έχουν ηχογραφηθεί στο παρελθόν και ακούγονται από τις φωνές των πληροφορητών.