Πολυφωνικά Τραγούδια Δολού Πωγωνίου

Ζωντανή ηχογράφηση

10,00 


1 CD + Έντυπο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Γεωγραφική Ενότητα: Ήπειρος

Γενική περιοχή: Ιωάννινα

Ειδική Περιοχή: Δολό Πωγωνίου | Πωγώνι

Εκδότης/Παραγωγός: Πολιτιστικός Σύλλογος Δολού Πωγωνίου

Θέμα: Πολυφωνικά

“Στο Δολιώτικο πολυφωνικό τραγούδι συναντάμε πατροπαράδοτες ερμηνείες, μια άλλη ερμηνεία της παλιάς καταγωγής του. Οι διασυνδέσεις και οι αλληλεπιδράσεις με τα γύρω χωριά είναι φανερές και αντικειμενικές. Όμως υπάρχει και η τοπική έκφραση, που αποδεικνύει εκείνο που το λέμε τραγούδι δολιώτικο, παρακαλαμιώτικο, κτισματιώτικο κ.ά.”

Μια από τις σπάνιες εκδόσεις πολυφωνικών τραγουδιών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δολού Πωγωνίου.