Πρακτική Διδασκαλία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής – 3η Τάξη, Α. Αναστασιάδη – Χατζή

Μαθήματα της 3ης τάξης των Σχολών της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής

13,00 83,00 


Βιβλίο + 5 CD
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Η διδακτέα ύλη της 3ης τάξης κυκλοφορεί σε 5 CD με παραλλαγή και μέλος, που καθίσταται απαραίτητο βοήθημα για κάθε σπουδαστή της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.

  • Είναι γραμμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ 229/1997).
  • Περιλαμβάνουν για πρώτη φορά τη διδακτέα ύλη στο σύνολό της και δεν υπάρχει πλέον ανάγκη παραπομπής σε άλλα εγχειρίδια.
  • Αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για τα Μουσικά Ωδεία – Μουσικά Λύκεια – Σχολές Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής – Ιερατικές και Θεολογικές Σχολές.
  • Είναι γραμμένα με τρόπο παιδαγωγικό, εύχρηστο, κατανοητό.
  • Προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις σε όσους επιθυμούν να διδαχθούν τη Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική και αποτελούν χρήσιμο οδηγό για όσους τη διδάσκουν.
  • Δίνουν στον σπουδαστή τη δυνατότητα να έχει πλήρη επάρκεια γνώσεων για την απόκτηση Πτυχίου και Διπλώματος Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.