Πρακτική Μέθοδος Εκμάθησης της Ψαλτικής Τέχνης, Γεωργίου Κακουλίδη

Πως να βρίσκουμε πρακτικά τους 8 ήχους. Με οπτικοακουστικό σύστημα εκμάθησης από 3 CD

46,00 


Βιβλίο + 3 CD
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Με την πρακτική μέθοδο διευκολύνουμε τους πρακτικούς ιεροψάλτες πως να βρίσκουν μεθοδικά τους οκτώ ήχους δίδοντας σ’ αυτούς την ευκαιρία σωστότερης μάθησης, μέσα από τους κανόνες της Βυζαντινής Μουσικής Παράδοσης.

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας