Πρωτότυπος Θεία Λειτουργία, Τίμου Σακελλαρίου

40,00 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Περιέχει άπαντα τα της Θείας Λειτουργίας εις αποκλειστικήν μελοποίησιν του εκδότου, μετά πλήρους αρμονικής συνηχήσεως τυπικών διατάξεων και αγράφου τυπικού.

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας