Στοιχειώδης Θεωρία της Εκκλησιαστικής Μουσικής, Ιωάννου Κουκούλη

Εσπερινός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου & Ταχύρυθμη διδασκαλία του γραφικού συστήματος της βυζαντινής παρασημαντικής

10,00 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Βιβλία βυζαντινῆς μουσικῆς δὲν ἔγραψε, γιατὶ πίστευε ὅτι τὰ μελῳδήματα τῶν παλαιῶν Πρωτοψαλτῶν καὶ μουσικοδιδασκάλων δὲν ἔχουν ἀνάγκη οὔτε ἀπὸ προσθαφαιρέσεις οὔτε ἀπὸ ἀδέξιους καλλωπισμούς.

Ἔγραψε ὅμως μία πολύ ἐνδιαφέρουσα στοιχειώδη θεωρία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς βυζαντινῆς μουσικῆς. Πρόκειται γιὰ ἕνα μεθοδικὸ ἐγχειρίδιο ἐκμαθήσεως τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ τὸ ἀπόσταγμα τῆς μακρόχρονης καὶ ἀποδοτικῆς διδασκαλίας του.

(από την εισαγωγή του βιβλίου)

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας