Συμβολή στην έρευνα των χορών του Πόντου (Βιβλίο, 4 CD, 4 DVD)

Λαογραφικά και ιστορικά στοιχεία της περιοχής


Βιβλίο + 4 DVD + 4 CD
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζεται όλη η έρευνα που ξεκίνησε το 1973 όταν άρχισαν να καταγράφονται οι πρώτες ζωντανές μαρτυρίες των ανθρώπων της πρώτης γενιάς. Ο χαρακτήρας του όλου έργου είναι διορθωτικός και προσθετικός και έχει ως σκοπό την δημιουργία μιας πλήρους εικόνας σχετικά με τον ποντιακό χορό. Μέσω του πονήματος αυτού, ο συγγραφέας Νίκος Ζουρνατζίδης, θέτει ως στόχο να βγάλει στην επιφάνεια χορούς που έχουν διατηρήσει τον τοπικό τους χαρακτήρα και να γνωστοποιήσει στο ευρύ κοινό ότι η κάθε περιοχή του Πόντου είχε την δική της μουσική, τα δικά της μουσικά όργανα και τους δικούς της χορούς. Επίσης το βιβλίο προσπαθεί να προσεγγίσει τον κάθε ποντιακό χορό στην πιο γνήσια μορφή του. Το πόνημα συνοδεύεται από τέσσερα CD και τέσσερα DVD όπου καταγράφονται όλοι οι χοροί όλων των περιοχών του Πόντου με τις παραλλαγές που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.

Το βιβλίο: https://kepemshop.gr/product/συμβολή-στην-έρευνα-των-χορών-του-πόντ-2/

Τα CD: https://kepemshop.gr/product/τραγούδια-και-σκοποί-του-πόντου/

Τα DVD: https://kepemshop.gr/product/χοροί-του-πόντου/

Τα DVD είναι προς το παρόν εξαντλημένα.