Τα σιφνέικα… “Εμείς τά ‘χουμε”

Παραδοσιακοί σκοποί και τραγούδια από τη Σίφνο


2 CD + Έντυπο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Γεωγραφική Ενότητα: Κυκλάδες

Γενική περιοχή: Σίφνος

Εκδότης/Παραγωγός: Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου

“Το υλικό που περιέχεται στ CD καταγράφηκε το 1984 και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου με το συνεργείο της ΕΡΤ, επικεφαλής του οποίου ήταν η κυρία Φεβρωνία Ρεβύνθη, μαθήτρια και συνεχιστής του έργου του Σίμωνα Καρά.

Θεωρείται η καλύτερη και ευρύτερη καταγαφή της σιφναίικης μουσικής παράδοσης.”