Τα τραγωδίας ‘κι τελείνταν

Παραδοσιακά ποντιακά τραγούδια από το χωριό Κίζαρι Ν. Ροδόπης


CD + Έντυπο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Η έκδοση περιλαμβάνει 30 παραδοσιακά ποντιακά τραγούδια και μαρτυρίες από το χωριό Κίζαρι Ν. Ροδόπης, που αποδίδονται από λυριτζήδες και τραγωδάνους Κιζαριώτικης καταγωγής, από όλες τις γενιές μέχρι σήμερα. Η καταγωγή των κατοίκων του χωριού Κίζαρι Κομοτηνής είναι από την ευρύτερη περιοχή της Τραπεζούντας του Πόντου. Ηχογραφημένα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και εποχές, από το αρχείο του επιμελητή της έκδοσης Γιάννη Κ. Παγκοζίδη, από μουχαμπέτια στο χωριό Κίζαρι, αλλά και σύγχρονες ηχογραφήσεις σε στούντιο. Κατά τη γνώμη του επιμελητή το σημαντικότερο στοιχείο της έκδοσης είναι οι σκοποί και τα τραγούδια που αποδίδει ο Ελευθέριος Χατουτσίδης ο οποίος γεννήθηκε στο χωριό Κιθάραινα Τραπεζούντας το 1891 και διασώθηκαν ηχογραφήσεις που έγιναν τη δεκαετία του 1970 στην Ελλάδα.