Το δημοτικό τραγούδι

Εποπτικές προσεγγίσεις - Περνώντας από την προφορική στην γραπτή παράδοση - Μικρά Αναλυτικά

30,00 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Ο συγγραφέας μέσω της παρούσας έκδοσης θέτει κάποια ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με το δημοτικό τραγούδι. Κάνει αναφορά στην λειτουργία των τραγουδιών, μέσα στην αγροτική κοινωνία, αλλά και στο περιεχόμενο τους, ενώ επικεντρώνεται σε κάποια ειδικότερα θέματα όπως το κλέφτικο τραγουδι και οι ρίμες. Επιπλέον θέτει το ζήτημα του πώς αλλοιώνεται το τραγούδι από την στιγμή που καταγράφεται και το πώς περνάει από την προφορική στην γραπτή παράδοση.

Κωδικός προϊόντος: 017402 Κατηγορίες: , Ετικέτα: