Τραγούδια Μυτιλήνης και Xίου

2,00 


Κασσέτα
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Καλλιτέχνης / Μουσικό σχήμα: Μικτή χορωδία Συλλόγου προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής

Γεωγραφική Ενότητα: Ανατολικό Αιγαίο

Γενική περιοχή: Μυτιλήνη | Χίος

Ειδική Περιοχή: Διάφορα

Εκδότης/Παραγωγός: Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής

Θέμα: Τραγούδια

Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου Χίος και Μυτιλήνη, είναι αρκετά μεγάλα, ώστε να μπορούν να έχουν δικό τους το καθ’ ένα μουσικό και ποιητικό χαρακτήρα, διάφορα κατά πολλά απ’ εκείνο των άλλων νησιών του Αρχιπελάγους.