Τραγούδια Πολυγύρου – Τραγούδια Χαλκιδικής

12,00 


1 CD + Έντυπο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Γεωγραφική Ενότητα: Μακεδονία

Γενική περιοχή: Κεντρική Μακεδονία | Χαλκιδική

Ειδική Περιοχή: Πολύγυρος Χαλκιδικής

Εκδότης/Παραγωγός: Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυγύρου

Τραγούδια και σκοποί από την παράδοση του Πολυγύρου. Σε δύο κομμάτια παίζει γκάιντα (χαμένο πλέον όργανο) ο Νίκος Μπανάβας, τελευταίος “γκαϊντάρης” του Πολυγύρου. Στα υπόλοιπα παίζει βιολί ο πολυγυρινός βιολιτζής Γιώργος Κατερτζής, ενώ τραγουδά χορωδία ντόπιων. Περιλαμβάνεται ένθετο με τα λόγια των τραγουδιών.