Χερουβικάριον, Φώτη Θεοδωρακόπουλου

Μουσική Συλλογή Παλαιών & Νέων Διδασκάλων

35,00 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Συλλογή 167 επιλεγμένων Χερουβικών ύμνων γνωστών καί αγνώστων μελοποιών από τής εποχής τού Πέτρου Πελοποννησίου έως καί σήμερα.

Ὁ γνωστὸς καὶ φίλος κ. Φώτης Θεοδωρακόπολος, Πρωτοψάλτης καὶ Χοράρχης στὸ Αἴγιο, μοῦ ἔδωσε τὸ ἔργο του «Χερουβικάριον» γιὰ νὰ τὸ μελετήσω καὶ νὰ τὸ προλογίσω καὶ γι᾿ αὐτὸ αἰσθάνομαι ἰδιαίτερη τιμή. Τὸν εὐχαριστῶ γιὰ τὴν πρωτοβουλία του αὐτή. Εἶναι ἕνας καταξιωμένος Πρωτοψάλτης καὶ διδάσκαλος τῆς Βυζαντινῆς – Ρωμαΐικης πατρῴας Μουσικῆς, ἀφοῦ γιὰ πενήντα χρόνια ἀσχολεῖται μὲ τὸ σημαντικὸ αὐτὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔργο, καὶ διακονεῖ μὲ γνώση, ἦθος καὶ εὐλάβεια τὸ ἱερὸ ἀναλόγιο, βοηθώντας τοὺς ἑκάστοτε Ἐπισκόπους καὶ Πρεσβυτέρους στὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ποὺ εἶναι ἡ βάση τῆς ἐκ κλησιαστικῆς καὶ πνευματικῆς ζωῆς. Στὴν ἀρχὴ τοῦ «Χερουβικαρίου» του ἐκθέτει μὲ ὡραῖο τρόπο τὴν μουσικὴ αὐτοβιογραφία του, ἐκφράζοντας τὴν εὐγνωμοσύνη του στοὺς διδασκάλους στοὺς ὁποίους μαθήτευσε καὶ στοὺς ὁποίους ὀφείλει τὴν ἐξέλιξή του στὴν βυζαντινὴ μουσική. Μὲ ὡραῖο καὶ ἐπαγωγικὸ τρόπο θυμᾶται καὶ εὐγνωμονεῖ ἐκείνους ποὺ τὸν παρότρυναν νὰ καλλιεργήση τὸ χάρισμα ποὺ εἶχε, καὶ ὅλους ἐκείνους ποὺ τὸν βοήθησαν νὰ κτίση τὸ ὅλο οἰκοδόμημα τῆς μουσικῆς του παιδείας καὶ γνώσεως, ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ συμπεριφέρεται σὲ ὅλη αὐτὴν τὴν θαυμάσια παράδοση. Ἔτσι, ἔχουμε τὴν αὐτοβιογραφία του, μὲ ἀνάμνηση καὶ ἔκφραση τῆς εὐγνωμοσύνης του. Μὲ τὸν κ. Φώτη Θεοδωρακόπουλο ἔχουμε δυὸ κοινὰ στοιχεῖα. Τὸ ἕνα ὅτι ἀγαποῦμε τὴν Βυζαντινὴ ἢ ὅπως μου ἀρέσει νὰ τὴν ὀνομάζω ρωμαΐικη μουσικὴ καὶ τὸ ἄλλο ὅτι μαθητεύσαμε καὶ οἱ δυὸ στὸν μεγάλο ἄρχοντα Πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδῶρο καὶ ὠφεληθήκαμε πολὺ ἀπὸ τὶς γνώσεις του, ἀλλὰ καὶ τὸ ἰδιαίτερο ὕφος του, πρὸ παντὸς δὲ ἀπὸ τὴν παράδοση ποὺ μεταφέρει καὶ τὴν ἀνθρωπιά του.

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός προϊόντος: e00134 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: