Χριστός γεννάται

Κάλαντα, τροπάρια και νησιώτικα τραγούδια


1 CD + Έντυπο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Η παιδική χορωδία του Γιάννη Τσιαμούλη ερμηνεύει κάλαντα, τροπαρια και νησιώτικα τραγούδια.