Ψαλτικής Εγκόλπιον

Κύριοι Ήχοι

42,00 


Βιβλίο
Τα μπλε γράμματα είναι ΦΙΛΤΡΑ!

Περιέχει άπαντα τα ψαλλόμενα εις τας ακολουθίας του Εσπερινού και του Όρθρου, κατά το ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΚΟΝ είδος της Μουσικής μας.

Eις μεν το α’ μέρος: Κεκραγάρια, Στιχολογίας, Εσπερινού, Προψαλλομένους στίχους, Αυτόμελα, Θεός Κύριος, Τιμιωτέρα, Πασαπνοάρια, Στιχολογίας Αίνων, Δοξολογίας και Μακαρισμούς.

Eις δε το β’ μέρος περιέχονται άπαντα τα εις την Παρακλητικήν ευρισκόμενα “ιδιόμελα” Τροπάρια από Κυριακής εσπέρας έως και Σαββάτου πρωίας, πλην των “προσομοίων”, ήτοι: Απόστιχα εσπερινού, Καθίσματα όρθρου, Ειρμούς Κανόνων, Α’, Γ’, Θ’, ωδής, Απόστιχα των Αίνων.

Παρεμβάλλονται τα όμοια πρωτότυπα μουσικά κείμενα καταγραφέντα ή μελοποιηθέντα υπό του Μουσικωτάτου Πέτρου Πελοποννησίου του Λαμπαδαρίου.

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός προϊόντος: j00004 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: